Reportet24oresh - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Raportet 24 orësh të Prokuroritë të Shtetit

Raporti 24 orësh

Prishtinë, 10 mars 2020 – Prokurori i Shtetit ju njofton se gjatë 24 orëve të fundit nga prokuroritë themelore janë ngritur pesëdhjetegjashtë (56) ...

Lexo Raportin
Raporti 24 orësh

Prishtinë, 09 mars 2020 – Prokurori i Shtetit njofton opinionin se gjatë 24 orëve të fundit nga prokuroritë themelore janë ndaluar për 48 or&...

Lexo Raportin
Raporti 24 orësh

Prishtinë, 08 mars 2020 – Prokurori i Shtetit njofton opinionin se gjatë 24 orëve të fundit nga Prokuroria Themelore në Mitrovicë, është ngritur ...

Lexo Raportin
Raporti 24 orësh

Prishtinë, 07 mars 2020 – Prokurori i Shtetit njofton opinionin se gjatë 24 orëve të fundit nga prokuroritë themelore dhe Prokuroria Speciale e Republikës ...

Lexo Raportin
Raporti 24 orësh

Prishtinë, 6 mars 2020 – Prokurori i Shtetit ju njofton se gjatë 24 orëve të fundit nga prokuroritë themelore janë ngritur dyzetegjashtë (46) aktakuza, kund&...

Lexo Raportin
Raporti 24 orësh

Prishtinë, 5 mars 2020 – Prokurori i Shtetit ju njofton se gjatë 24 orëve të fundit janë ngritur njëzetegjashtë (26) aktakuza, kundër tridhjetedy (32) ...

Lexo Raportin
Raporti 24 orësh

Prishtinë, 4 mars 2020 – Prokurori i Shtetit ju njofton se gjatë 24 orëve të fundit nga prokuroritë themelore janë ngritur tridhjetetetë (38) aktakuza, kund&...

Lexo Raportin
Raporti 24 orësh

Prishtinë, 03 mars 2020 – Prokurori i Shtetit njofton opinionin se gjatë 24 orëve të fundit nga prokuroritë themelore janë ngritur njëzetetetë (28) ...

Lexo Raportin
Raporti 24 orësh

Prishtinë, 02 mars 2020 – Prokurori i Shtetit njofton opinionin se gjatë 24 orëve të fundit nga prokuroritë themelore janë ndaluar për 48 or&...

Lexo Raportin