Prokuroria Speciale - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Prokuroria Speciale

Prokuroria Speciale

Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës me seli në Prishtinë, ka kompetencë të veproj pranë gjykatave Themelore dhe pranë Gjykatës Themelore në Prishtinë-Departamenti Speciale, për veprat penale që ka kompetencë sipas Ligjit Nr.03/L-052 për Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës dhe juridiksioni i kësaj prokurorie shtrihet në tërë territorin e Republikës së Kosovës.

Prokuroria Speciale e Republikës ka katër departamente
Departamenti për Krime Lufte
Departamenti për Krim të Organizuar dhe krime tjera në kompetencë të PSRK.
Departamenti për Terrorizëm.
Departamenti për Korrupsion dhe Krim Financiar

Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka Kryeprokurorin, 14 prokurorë, si dhe, 48 staf mbështetës.

Raporti 24h i Prokurorit të Shtetit
Raporti 24 orësh

Prishtinë, 10 mars 2020 – Prokurori i Shtetit ju njofton se gjat&...

Raporti 24 orësh

Prishtinë, 09 mars 2020 – Prokurori i Shtetit njofton opinionin se gjat&...

Raporti 24 orësh

Prishtinë, 08 mars 2020 – Prokurori i Shtetit njofton opinionin se gjat&...

Raporti 24 orësh

Prishtinë, 07 mars 2020 – Prokurori i Shtetit njofton opinionin se gjat&...

Raporti 24 orësh

Prishtinë, 6 mars 2020 – Prokurori i Shtetit ju njofton se gjat&...

Raporti 24 orësh

Prishtinë, 5 mars 2020 – Prokurori i Shtetit ju njofton se gjatë 24 ...

Raporti 24 orësh

Prishtinë, 4 mars 2020 – Prokurori i Shtetit ju njofton se gjat&...

Raporti 24 orësh

Prishtinë, 03 mars 2020 – Prokurori i Shtetit njofton opinionin se gjat&...

Shiko të gjitha raportet

Dokumente dhe publikime