Kontakti Psh - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Kontakti

Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit

Kabineti i Kryeprokurorit të Shtetit
Tel: +383/38/200 18 825
Tel: +383/38/200 18 826

Zyra për Komunikim Publik
Tel: +383/38/200 18 848
Tel: +383/38/200 18 710
Email: Info.psh@rks-psh.org

Administrata e Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit
Tel: +383/38/200 18 820

Recepsioni tek Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit:
Tel: +383/38/200 18 863

Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës

Tel: +383/38/200 18 906
+383/ 38/200 18 891

Prokuroria e Apelit

Tel: +383/38/200 18 857
+383/ 38/200 18 867

Prokuroria Themelore në Prishtinë

Tel: +383/38/200 18 711
+383/38/200 18 989

Prokuroria Themelore në Gjilan

Tel: +383/280/320 282
+383/280/ 320 143

Prokuroria Themelore në Prizren

Tel: +383/29/242 216
+383/29/223 163

Prokuroria Themelore në Pejë

Tel: +383/39/422 163
+383/39/422 171

Prokuroria Themelore në Mitrovicë

Tel: +383/44/273 626
+383/44/438 934

Prokuroria Themelore në Gjakovë

Tel: +383/390/323 128
+383/390/324 008

Prokuroria Themelore në Ferizaj

+383/290/326 017
+383/290/ 321 633